Υπηρεσίες

Ενήλικες

Κλασσική γυμναστική για όλα τα επίπεδα.

Υψηλή ένταση & ενδυνάμωση.

Πνευματική & σωματική ενδυνάμωση.

Αυτοάμυνα & πολεμικές τέχνες.

Παιδιά

Αυτοάμυνα & πολεμικές τέχνες.

Αυτοάμυνα & πολεμικές τέχνες.