Μελιόπουλος Μάρκος

Βοηθός Φυσιοθεραπευτή

Ο Μελιόπουλος Μάρκος  εργάζεται σαν βοηθός φυσιοθεραπευτή και έχει τις έξης σπουδές:

 • Δεύτερο πτυχίο κλασσικού μπαλέτου και χορό-κινητικης
 • Απόφοιτος σχολής Αεροβικής G.R.A.F.T.S 2000
 • Απόφοιτος και μέλος του Association of the Yoga science center of Greece
 • Σπουδαστής της Effect Academy 2008 στα προγράμματα Personal Training, Pump, Yoga, Pilates I & II , Power Balls,
 • Πτυχίο βοηθού Φυσικοθεραπευτή με εξειδίκευση στην αποκατάσταση τραυματισμών και στην αθλητική ψυχολογία, παρακολουθοντας τα εξης σεμιναρια:
  • Personal training
  • Grand fitness Wellness
  • Τραυματισμοί και αποκατάσταση
  • Προσαμογές στην προπονητική
  • Αθλητική ψυχολογία
  • Partner Yoga
  • Διαλογισμός και ανάπτυξη mind control
  • Shiatsu
  • Studio One Grand fitness-wellness ( Boot Camp 2009) / Pilates –Gyrotonic Body Art Gyrokinesis
  • Power Plate level 2 by Power Plate