Νατάσσα

Nατάσσα

Yoga Instructor

Η Νατάσσα είναι πιστοποιημένη yoga instructor. Ασχολήθηκε με τον κινούμενο διαλογισμό μέσω των σπουδών της στον κλασσικό και σύγχρονο χορό και ανακάλυψε τη φιλοσοφία και πρακτική της yoga το 2008 οπού και αφοσιώθηκε στο μονοπάτι της yoga και στην αναζήτηση των τρόπων που η γιόγκα μπορεί να δράσει θεραπευτικά πάνω στις ανθρώπινες σχέσεις της σύγχρονης καθημερινότητας, ξεκινώντας απο τον εαυτό μας. Η πρακτική της είναι μια εξερεύνηση της σοφίας της yoga με τρόπο που σέβεται τις ανάγκες κάθε ατόμου, προσκαλώντας τους την ίδια στιγμή να ξεδιπλώσουν το πλήρες και πραγματικό δυναμικό τους.