Μαρία Κωσταντινίδου

Trainer

H Μαρία Κωσταντινίδου είναι πτυχιούχος του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και ειναι απόφοιτη της ιδιωτικής σχολής North Academy of fitness στην Θεσσαλονίκη με ειδικότητα στο aerobic, step, fitness και personal training. Είναι κάτοχος των πιστοποιήσεων:

  • Piloxing, Zumba
  • Certification of attendance yoga
  • Certification of attendance pilates
  • Acro yoga workshop
  • Functional training workshop
  • Prenatal workout workshop
  • Active balls workshop