Τεχναγωγείο School of Arts στοTrainbox

Τεχναγωγείο School of Arts στοTrainbox


Στην ομάδα γίνονται δεκτά τα παιδιά από 8 ετών και άνω.

Εβδομαδιαίες συναντήσεις: Σάββατα 12:30-14:30.

Κόστος 50 ευρώ τον μήνα.